Iriscopie

De Iriscopie ook wel oogdiagnostiek gaat er van uit dat elk orgaan of onderdeel van het menselijk lichaam zich reflecteert, in geval van ziekte, in een gedeelte van de iris, het zgn. orgaanveld. Als het lichaam gezond is, dan geeft de iris een regelmatig gezonde structuur te zien. Als een lichaamsdeel of orgaan ziek of in haar functie gestoord is, dan leidt dat vanzelf tot afwijkingen op het corresponderende orgaanveld, zoals bijvb. oplichting, verdonkering, verkleuring, uiteenwijking, rafeling, bewolking, etc.

Hiermee kan ik uw constitutie bepalen. De constitutie is de grondgesteldheid waar je als mens mee te maken hebt; het is het pakket mogelijkheden en begrenzingen dat je tot je beschikking hebt gekregen.

Het pathologische verloop kan zich vanuit een constitutie ontwikkelen langs min of meer vaste lijnen of patronen. Dat is een diathese; een aangeboren of verworven zwakte van organen of orgaansystemen die voert tot specifieke pathologische reacties.

Op grond van constitutie en diathese zijn er disposities voor bepaalde ziektes aanwezig; bijvb. iemand met een lymfatische constitutie krijgt in de loop van zijn/haar leven te maken met een lipamische diathese (gebrekkige vetstofwisseling) wat een dispositie geeft voor bijvb. arteriosclerose, galstenen, etc..

Het indelen van mensen in constitutietypes is natuurlijk wel werken met een grove zeef; het is niet de bedoeling ieders individuele eigenheid te ontkennen. Meer is het een poging een aantal lijnen te schetsen die een eerste houvast geven. Zo is constitutiebepaling ook heel belangrijk voor diagnose en therapie.

Bijzonder aan te bevelen bij kinderen, omdat deze zelf hun klachten niet altijd duidelijk kunnen maken in een taal, die volwassenen verstaan.

Topografisch overzicht Iris

Iris.JPG

Er bestaan drie hoofdconstituties:

 • Lymfatisch blauwe constitutie.
 • Bililair of mengconstitutie.
 • Hematogeen bruine constitutie.

 • Lymfatisch blauwe constitutie.
 • Bililair of mengconstitutie.
 • Hematogeen bruine constitutie.
 • De bruine iris vertegenwoordigt alles wat met bloed te maken heeft. Vandaar ook het woord hematogeen. Daarentegen wordt de blauwe iris in verband gebracht met de lymfvaten. Verder verdelen we de iris in zes ringen en we beginnen van binnenuit te tellen:

  Eerste ringzone Is maagzone Tweede ringzone Is darmzone; samen vormen ze maagdarmzone Derde ringzone Bestrijkt endocriene klieren Vierde ringzone Gaat over spieren Vijfde ringzone Bestrijkt botten Zesde ringzone Omvat huid, lymfklieren en perifere bloedvaten

  Terug naar overzicht

  Voor meer informatie of het maken van een afspraak

  Klik hier